Projektni biro 2A d.o.o. - Arhitektura i urbanizam

Projektni biro 2A - Arhitektura i urbanizam

Arhitektonsko projektiranje

Arhitektonsko projektiranje

 • Izrada idejnih rješenja, idejnih projekata, glavnih i izvedbenih projekata za različite vrste građevina
 • Ishođenje potrebnih dozvola i uvjeta
 • Izrada projekata uređenja interijera
Urbanističko planiranje

Urbanističko planiranje

 • Izrada urbanističko-arhitektonskih rješenja (trgova, dijelova naselja, zona različitih namjena…)
 • Izrada detaljnih planova uređenja (DPU-a)
 • Izrada urbanističkih planova uređenja (UPU-a)
Stručni nadzor nad izgradnjom

Stručni nadzor nad izgradnjom

 • Projektantski i stručni nadzor nad izgradnjom
 • Kontrola kvalitete radova i usklađenosti s projektnom dokumentacijom
 • Kontrola građevinske knjige (izvedenih količina radova)
 • Stručno savjetovanje

Energetsko certificiranje

 • Energetski pregledi zgrada
 • Energetsko certificiranje zgrada sa jednostavnim tehničkim sustavom
 • Energetsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom

Projekti energetske obnove

 • Izrada glavnih projekata energetske obnove za zgrade svih namjena
 • Priprema dokumentacije za natječaje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te druge natječaje za sufinanciranje troškova energetske obnove
 • Ovlaštenje za projektiranje na spomenicima kulture

Upravljanje projektima gradnje

 • Vođenje projekata od ideje do uporabne dozvole
 • Savjetovanje i ishođenje dozvola
 • Koordinacija projektanata, izvođača i investitora