Projektni biro 2A d.o.o. - Arhitektura i urbanizam
Projektni biro 2A u posjetu Ljubljani

Posjet Ljubljani

Ekipa 2A, u organizaciji Društva arhitekata, građevinara i geodeta Karlovca (DAGGK-a), posjetila je Ljubljanu i obišla primjere suvremene arhitekture, kao i nezaobilazne primjere modèrne „oca“ slovenske arhitekture Jože Plečnika i poznatog arhitekta Edvarda Ravnikara. Vidjeli...