Projektni biro 2A d.o.o. - Arhitektura i urbanizam
eu_fondovi

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.

Naziv projekta

PROJEKTNI BIRO 2A d.o.o. – konkurentniji i učinkovitiji kroz IKT

Osnovni podaci

Kod projekta: KK.03.2.1.19.0488

Sredstva za sufinanciranje osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2019. godinu i projekcijama za 2020. i 2021. godinu, u okviru proračunskih klasifikacija: razdjel 049, glava 04905 – Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, aktivnost K817068 – Operativni program Konkurentnost i kohezija, Izvor 563 – Europski fonda za regionalni razvoj, a u sklopu programa 3216 – Jačanje konkurentnosti gospodarstva poticanjem investicija i učinkovitim korištenjem EU sredstava.

Posrednička tijela:

  • Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta (razina 1)
  • Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (razina 2)

Kratki opis projekta

Tvrtka Projektni biro 2A u cilju daljnjeg poboljšanja i daljnjeg razvoja poslovanja odlučila je investirati u nadogradnju postojećih i kupnju novih BIM programa i nove računalne opreme i licenci. Primjena BIM softvera i softvera za renderiranje omogućuje bržu i točniju prezentaciju projektnih rješenja, te skraćuje rok izrade projekata i kalkuliranja troškova izgradnje, čime će tvrtka zadržati postojeće klijente i privući nove. Uvođenjem novih postupaka u poslovanje bit će stvoreni uvjeti za dugoročno planiranje poslova, angažmana djelatnika i organizaciju rada te zapošljavanje dvoje novih djelatnika.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

  • povećanje konkurentnosti tvrtke Projektni biro 2A d.o.o.
  • modernizacija procesa pružanja usluga klijentima
  • brža i točnija projektna rješenja
  • efikasnije projektiranje i prezentacija projekata
  • edukacija djelatnika za rad u naprednim BIM software-ima
  • zadovoljstvo klijenata koji će dobiti još kvalitetnije projekt
  • javnost informirana o provedbi projekta uz naglasak na doprinos EU sufinanciranju projekta.

Ostale informacije

Ukupna vrijednost projekta: 343.350,00 HRK
Iznos koji sufinancira EU: 219.744,00 HRK
Razdoblje provedbe projekta: 15.01.2020. – 15.01.2021.
Kontakt osoba za više informacija: Vlasta Lendler-Adamec, direktorica, info@2-a.hr
http://www.strukturnifondovi.hr/
http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779

Matični podaci tvrtke

PROJEKTNI BIRO 2A d.o.o. za arhitekturu i urbanizam
OIB: 11478510813
Matični broj: 1522906
Registracijski broj: 020030225