Projektni biro 2A d.o.o. - Arhitektura i urbanizam

Ostali projekti

 • Industrijske građevine

  • TPK Kotlogradnja d.d. Zagreb - intervencije u krugu tvornice - izgradnja pjeskarnice, skladišta i drugih građevina, rekonstrukcija toplinske stanice, uređenje prometnih i zelenih površina, 2001.
  • Kranska staza TPK Zagreb, 2002.
  • Proizvodno uredski prostor tvornice obuće “Mr. Joseph”, Duga Resa, 2003.
  • Tiskara Ivan, Karlovac, 2003.-2005.
  • 3. faza rekonstrukcije vrionog podruma Karlovačke pivovare, Karlovac, 2003.
  • Proizvodna hala “Plemić” Karlovac, 2004.
  • Proizvodna hala Stolarije Lipošćak, Karlovac, 2005.
  • Spremnici gotove pive Karlovačke pivovare, Karlovac, 2006.
  • Tlačni tankovi Karlovačke pivovare, 2006.-2007.
  • Spremnik lužine i dogradnja uz punionicu Karlovače pivovare, 2006.
  • Dogradnja punionice Karlovačke pivovare, 2007.
  • Proizvodna hala za proizvodnju brodova tvrtke Orka studio d.o.o. Zagreb, 2007.
  • KIM Mljekara Karlovac d.d. (linija punjenja i paletizacija, pogon ekstruzije, pogon za proizvodnju komprimiranog zraka, rekonstrukcija dijela postojećih građevina, rekonstrukcija dijela infrastrukture), 2009.-2012.
  • HS PRODUKT d.o.o. - rekonstrukcija i građenje poslovnih građevina sa pratećom infrastrukturom na Baniji u Karlovcu, 2009.-2011. (3 postojeća pogona i 3 nove proizvodne hale: pogoni 3,4 i 6)
  • KIM Mljekara Karlovac d.d: IZGRADNJA SKLADIŠTA, 2011-2012.
  • Spremnik tople vode Karlovačke pivovare d.o.o. – 2010-2012.
  • Energana Bjelopolje – kogeneracijsko energetsko postrojenje na bio-masu, 2012.g.
  • HS PRODUKT d.o.o.Karlovac – Dogradnja pogona 1, 2013.
  • HS PRODUKT d.o.o. Karlovac – Izgradnja pogona 7, 2013.
  • KIM Mljekara Karlovac d.d: Izgradnja skladišta paleta i skladište opasnih tvari, 2013.
 • Poslovne i javne građevine

  • Rekonstrukcija građevine na Trgu Petra Zrinskog 3 u Karlovcu u multikulturalni i multimedijski centar, 2001.
  • Rekonstrukcija poslovnog prostora, obnova pročelja i sanacija krovišta, Nazorova 4, Karlovac, 2001.
  • Rekonstrukcija poslovnog prostora, A. Vranyczanya 5, Karlovac, 2001.
  • Mrtvačnica u Lasinji, 2001.
  • Poslovno-prodajni centar Maraković, Mostanje, Karlovac, 2001.
  • Autopraonica u Karlovcu, 2001.
  • Uređenje poslovnih prostorija HZZO-a, Ispostava Vrbovsko, 2001.-2002.
  • Restoran i sobe za iznajmljivanje, Tounj, 2001.
  • Auto kamp “Slapić” uz rijeku Mrežnicu, Brig, 2002.
  • Auto kamp uz rijeku Koranu u Karlovcu, 2002.-2005.
  • Pokazna građevina „Wienerberger Ilovac“, Karlovac, 2002.
  • Caffe bar Tržni centar Karlovac, 2003.-2005.
  • Servis rashladnih uređaja, Karlovac, 2003.
  • Rekonstrukcija i dogradnja vrionog podruma Karlovačke pivovare d.d. 2002.-2003.
  • Uređenje poslovnih prostorija HZZO-a Područni ured Gospić, Ispostava Senj 2003.
  • Izgradnja građevina seoskog turizma u Jelovom Klancu, 2004.
  • Rekonstrukcija trgovačkog centra Gavranović Karlovac, 2004.
  • Ljekarna Mandić, Zagreb, 2004.
  • Izgradnja poslovne građevine - uredi i radionica “Žeger transporti”, Karlovac, 2004-05.
  • Radijski odašiljač 047, Karlovac, 2004-05.
  • Stambeno-poslovna građevina, Križanićeva 2, Karlovac, 2005.
  • Restoran sa sobama za iznajmljivanje Tera Nostra, Brač, Nerežišće, 2005.-2006.
  • Auto-kamp na rijeci Korani, Karlovac, 2005.-2006.
  • Poslovna građevina Kadak (proizvodnja betonske galanterije, tehnički pregled vozila), Ozalj, 2006.
  • Poslovna građevina Vagor (upravna zgrada i skladište), Draganić, 2006.
  • Stambeno poslovna zrada (Aqua-invest) Primorska ulica Karlovac, 2006.
  • Poslovna građevina Gavranović d.o.o., 2007.
  • Mrtvačnica Radatovići, 2007.
  • Dogradnja poslovne građevine LIMA d.o.o. (proizvodnja strojeva za izradu limarije), Kamanje, 2007.
  • Poslovna građevina Bublić-commerce (upravna zgrada, silosi i skladište), Karlovac, 2007.-2009.
  • Muzej domovinskog rata (zbirka naoružanja iz Domovinskog rata), Karlovac, 2008.-2010.
  • Rekonstrukcija stambeno-poslovne građevine na Trgu Petra Zrinskog 13 u Karlovcu
  • Rekonstrukcija poslovne građevine Meduza, Karlovac, 2011.
  • Stambeno-poslovna građevina Kovačić, Senjska 92, Karlovac, 2011.
  • Poslovna zgrada MIKA-VIL d.o.o., Logorište, Karlovac, 2012-13.
  • Trgovački centar Gavranović, Turanj, Karlovac, 2012-13.
  • Mrtvačnica Lović Prekriški, 2012-13.
 • Sakralne građevine

  • Projekt uređenja župnog dvora Župe sv. Antuna Padovanskog, Lasinja, 2001.
  • Izgradnja Samostana i crkve Kćeri srca Isusova u Lasinji, 2002 - 2004.g.
  • Obnova u ratu oštećene crkve Sv. Duha, Blatnica Pokupska, 2001.-2002.g.
  • Izgradnja Samostana i duhovnog centra Sestara milosrdnica u Lužnici, kod Zaprešića, 2002-2007.
  • Dogradnja samostana i kuće susreta Sestara milosrdnica, Gradec, 2002.
  • Sanacija Lukovice tornja župne crkve u Donjoj Kupčini, 2002.
  • Sanacija Kapele Sv. Antuna, Zadobarje, 2007.
 • Javne građevine - obrazovne i sportske

  • Rekonstrukcija i dogradnja Osnovne škole Turanj, Karlovac, 2009.
  • Rekonstrukcija i dogradnja Osnovne škole Vukmanićki Cerovac, 2008.
  • Rekonstrukcija kuglane u sportsku dvoranu na Švarči, Karlovac, 2008.
  • ŠRC Mostanje Karlovac, 2012-13
 • Višestambene zgrade

  • Višestambena građevina u Crikvenici, 2002.
  • Višestambena građevina, Umag, 2004.
  • Višestambena građevina u Krku, 2004.
  • Kompleks sa 4 višestambene građevine u Krku, 2006.-2008.
  • Apartmani za iznajmljivanje, Sukošan, 2007.
  • Višestambena građevina Aqua-invest, Karlovac, 2007.-2008.
  • Višestambena građevina za stradalnike domovinskog rata, MZOPU, Ogulin, 2006.-2009.
  • Višestambena građevina za stradalnike domovinskog rata – zgrada 1, MZOPU, Slunj, 2008.-2010.
  • Višestambena građevina – zgrada 2, MZOPU, Slunj, 2009.-2010.
 • Obiteljske kuće

  • Obiteljska kuća Sudac, Duga Resa, 2001.
  • Obiteljska kuća Bošnjak, Zvečaj, 2001.
  • Obiteljska kuća Rožanković, Gređani, Topusko, 2001.
  • Obiteljska kuća Luke, Stative, 2001.
  • Obiteljska kuća Ribar, Ribari, 2001.
  • Obiteljska kuća Buturajac, Mrzlo Polje, 2002.
  • Obiteljska kuća Martinović, Belavići, 2002.
  • Obiteljska kuća Štancl, Karlovac, 2002.
  • Obiteljska kuća Purgar, Koritinja, 2002.
  • Obiteljska kuća Maslić - dogradnja, Zukve, 2002.
  • Obiteljska kuća Basar, Karlovac, 2003.-04.
  • Obiteljska kuća Prolić Alanović, Karlovac, 2003.
  • Obiteljska kuća Mirić, Karlovac, 2003-04.
  • Obiteljska kuća Kralj, Karlovac, 2003.
  • Obiteljska kuća Božić, Karlovac, 2004.
  • Obiteljska kuća Jurković, Jastrebarsko, 2003-04.
  • Obiteljska kuća Ofak, Stara Novalja, 2004.
  • Obiteljska kuća Šimunec, Jastrebarsko, 2004.
  • Obiteljska kuća Kraljik, Karlovac, 2005.
  • Obiteljska kuća Kruljac, Karlovac, 2005.
  • Obiteljska kuća Jurković, Karlovac, 2005.
  • Obiteljska kuća Novaković, Jastrebarsko, 2005.
  • Obiteljska kuća Gašpar, Karlovac, 2005.
  • Obiteljska kuća Gunther, Karlovac, 2005.
  • Obiteljska kuća Hegedić, Karlovac, 2007.
  • Obiteljska kuća Franko, Karlovac, 2007.
  • Obiteljska kuća Ćelić, Karlovac, 2007.
  • Obiteljska kuća Pleš-Stepić, Karlovac, 2009.
  • Obiteljska kuća Brozinić, Karlovac, 2011.
  • Kuća za odmor Papac, Gornji Zvečaj, 2011.
  • Obiteljska kuća Vuković, Karlovac, 2011.
  • Obiteljska kuća Versa, Ozalj, 2012-13.
  • Obiteljska kuća Pavlin, Karlovac, 2012-13.
  • Obiteljska kuća Petković, Žubrinci, 2013.
  • Obiteljska kuća Maradin, Lović Prekriški, 2013.
  • Obiteljska kuća Djordjević, Starigrad, 2013.
  • Obiteljska kuća Kirinčić, Ozalj, 2013.
  • Obiteljska kuća Šturlan (sa apartmanima za iznajmljivanje), Drežničko Selište, 2013.
  • Kuća za odmor Kostelac, Mrežnički Brig, 2013.
 • Javni prostori

  • Gradsko klizalište Karlovac, 2004.
  • Sanacija fontane i spomenika AFB, Duga Resa, 2005.
  • Stepenice Grabrik - Švarča, Karlovac, 2003.-05.
  • Dječje igralište i sanacija kupališta, Duga Resa, 2005.
  • Niz dječjih igrališta, Karlovac, 2007.
  • Kosturnica sa spomen obilježjem za žrtve 2. svj.rata groblje Jamadol, Klc, 2007.
  • Proširenje groblja Švarča, Karlovac, 2007.
  • Dječje igralište Vunsko polje, 2009-11.g.
 • Interijeri

  • Caffe bar u ŠSD Karlovac 2002.
  • Poslovne prostorije HZZO-a Područni ured Gospić, Ispostava Senj 2003.
  • Poslovne prostorije HZZO-a Liječničko povjerenstvo Gospić, 2002-03.
  • Uređenje ambulante u Rakovici, 2003.
  • Marketing i prodaja Karlovačke pivovare d.d., 2003-4.
  • Računovodstvo Karlovačke pivovare d.d., 2003-4.
  • Poslovni prostor „Nova ortopedija“ Karlovac, 2004.
  • Poslovni prostor „Xagent - Trigger“ Jankomir, 2004.
  • Ured generalnog direktora Karlovačke pivovare d.d., 2004-05
  • Uredski prostori Karlovačke pivovare d.d. sa restoranom, 2005.
  • Ulazni prostor tvrtki Vodoprivreda i Hrvatske vode, 2006-7.
  • Poslovni prostor RIO, Zrinski trg, Karlovac, 2007.
  • Uređenje poslovnih prostorija HZZO-a Područni ured Šibenik, Ispostava Knin, 2006-7.
  • Uređenje poslovnih prostorija HS Produkt d.o.o., 2011-12.
 • Stručni i projektantski nadzor

  • Izgradnja samostana i crkve Kćeri srca Isusova u Lasinji, 2002 - 2004.
  • Uređenje poslovnih prostorija HZZO-a Područni ured Rijeka, Ispostava Vrbovsko, 2002.
  • Obnova oštećene crkve Sv. Duha, Blatnica Pokupska, 2002.
  • Uređenje caffe bara u ŠSD Karlovac, 2002.
  • Uređenje ambulante u Rakovici, 2003.
  • Uređenje interieura marketinga i prodaje Karlovačke pivovare d.d., 2004
  • Uređenje interieura računovodstva Karlovačke pivovare d.d., 2004
  • Uređenje poslovnih prostorija HZZO-a Područni ured Gospić, Ispostava Senj, 2004.
  • Uređenje interieura ureda generalnog direktora Karlovačke pivovare d.d., 2005
  • Uredski prostori Karlovačke pivovare d.d. sa restoranom, 2005.
  • Sanacija pročelja Ul. V. Nazora 8, Karlovac, 2007.
  • Kosturnica sa spomen obilježjem za žrtve 2.svj.rata groblje Jamadol, Klc, 2007
  • Dječja igrališta u Karlovcu, 2007.
  • Višestambena građevina za stradalnike domovinskog rata, MZOPU, Ogulin, 2007. (22 stana) – projektantski nadzor
  • Višestambena građevina za stradalnike domovinskog rata – zgrada 1, MZOPU, Slunj, 2008.-2010. (23 stana) – projektantski nadzor
  • Višestambena građevina – zgrada 2, MZOPU, Slunj, 2009.-2010. (23 stana) – projektantski nadzor
  • KIM Mljekara Karlovac d.d.: (linija punjenja i paletizacija, pogon ekstruzije, pogon za proizvodnju komprimiranog zraka, rekonstrukcija dijela postojećih građevina, rekonstrukcija dijela infrastrukture), 2009.
  • KIM Mljekara Karlovac d.d: IZGRADNJA SKLADIŠTA, 2011-2012.
  • Uređenje poslovnih prostorija HZZO-a Područni ured Karlovac, Ispostava Ogulin, 2013.
 • Urbanizam

  • DPU Karlovačka pivovara 2005-2006.
  • Idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje naselja Švarča, Karlovac, 2007.
  • Urbanističko-arhitektonska studija dijela naselja Švarča uz Baščinsku cestu, Karlovac, 2008.
  • Izmjene i dopune PUP-a Gornje Mekušje – I. etapa, 2009.
  • Izmjene i dopune DPU-a “ GOSPODARSKO - POSLOVNE ZONE U OZLJU (DPU 1)“, 2011.
 • Elaborati etažiranja

  • Tvornica TPK Zagreb, 2001.
  • Zgrada Radićeva 28, Karlovac, 2002.
  • Zgrada Starčevićeva 18, Karlovac, 2004.
  • Zgrada Starčevićeva 12, Karlovac, 2004.
  • Zgrada Banija 28, Karlovac, 2004.
  • Zgrada Ul. Matije Gupca 2, Karlovac, 2011.
  • Stambeno poslovna zgrada AB gradnje, Remetinec, Zagreb, 2004.
  • Višestambena građevina za stradalnike domovinskog rata, MZOPU, Ogulin, 2007. (22 stana)
  • Višestambena građevina za stradalnike domovinskog rata – zgrada 1, MZOPU, Slunj, 2008.-2010. (23 stana)
  • Višestambena građevina – zgrada 2, MZOPU, Slunj, 2009.-2010. (23 stana)
 • Natječaji, idejni projekti, likovne postave

  • Pekarnica BIO kruha i peciva, Karlovac, 2003.
  • Centar za mlade, Pisarovina, 2002.
  • Odmorište Ličko Lešće (pozivni natječaj), 2004.
  • Likovna postava Izložbe Jakov Šašel, Gradski muzej Karlovac, 2004.
  • Likovna postava Izložbe Galerija Karlovac 1945-55, Gradski muzej Karlovac, 2012.
  • Izložba Muzejski prostor za budućnost, Gradski muzej Karlovac, 2012.