Projektni biro 2A d.o.o. - Arhitektura i urbanizam

Tko smo?

Projektni biro 2A d.o.o. za arhitekturu i urbanizam, Karlovac osnovale su 2000. godine partnerice i ovlaštene arhitektice Tatjana Basar, dipl.ing.arh. i Vlasta Lendler-Adamec, dipl.ing.arh.; vođene zajedničkom ljubavlju prema arhitekturi, osjećajem važnosti svoje struke i željom za stvaranjem kreativnih, ugodnih i inspirativnih okruženja i prostora za njihove buduće korisnike.

Od tada kontinuirano raste opseg naših poslova, kao i broj zaposlenih, te nas je trenutno 9.

Svaki novi projekt je novi izazov i tjera nas naprijed; postići više, bolje, ljepše…

Vlasta-Lendler Adamec

Vlasta Lendler-Adamec

dipl.ing.arh.
ovlaštena arhitektica

E: vlasta@2-a.hr
T: +385-91-537-1844

Tatjana Basar

Tatjana Basar

dipl.ing.arh.
ovlaštena arhitektica

E: tanja@2-a.hr
T: +385-91-798-1690

Marija Bikić

Marija Bikić

ing.arh.

E: marija@2-a.hr

Ivana Radočaj

Ivana Radočaj

građ.teh.

E: ivana@2-a.hr

Darija Šenk

Darija Šenk

mag.ing.aedif.

E: darija@2-a.hr

Marko Špelić

Marko Špelić

struč.spec.ing.aedif.

E: marko@2-a.hr

Goran Jurčić

Goran Jurčić

bacc.ing.aedif.

E: goran@2-a.hr

Goran Jurčić

Dino Begović

mag.ing.arh

E: dino@2-a.hr

Čemu težimo?

Izradi visokokvalitetnih projekata korištenjem svojih znanja i iskustava, te primjenom novih materijala i svjetskih noviteta u području gradnje.

Stalnom usavršavanju svojih znanja i podizanju svijesti naših investitora o tome što su arhitektura i urbanizam, koje su njihove vrijednosti i kako mogu oplemeniti ili čak kreirati novi i ljepši život.

Želimo zadržati i osnažiti položaj pouzdanog poslovnog partnera našim stalnim klijentima, kako privatnim tako i institucionalnim.

Cilj nam je povećati povjerenje i zadovoljstvo naših sadašnjih naručitelja i steći isto kod novih investitora; kako kvalitetom izrađene dokumentacije, poštivanjem rokova, praćenjem realizacije investicije, tako i kreativnim pristupom i posebnim rješenjima prilagođenim svakom pojedinom klijentu.

Želimo omogućiti zaposlenicima stalnu izobrazbu i stjecanje novih znanja i vještina, odgovarajuća primanja, odlične radne uvjete i suradničku atmosferu, a tvrtki i njenim vlasnicima razumnu dobit.

Zašto odabrati baš nas?

Slušamo Vaše ideje i želje, te analiziramo Vaše potrebe, mogućnosti koje pruža pojedina lokacija, prostorno-planske uvjete, financijske ili druge mogućnosti i ograničenja.

Oblikujemo optimalno arhitektonsko i/ili urbanističko rješenje koje će Vam osigurati ugodno stanovanje, optimalne radne uvjete u poslovnim prostorima, uvjete obrazovanja, igre ili kulturnih događanja u zgradama javne i društvene namjene ili nesmetano korištenje javnih prostora.

Naša veza sa izrađenim projektom ne prestaje izradom projektne dokumentacije ili dovršetkom stručnog nadzora nad gradnjom; o našim kućama brinemo, veselimo im se i želimo im dug i lijep život.

Ni jedan zadatak nije nam premali, niti prevelik – u svakom nalazimo inspiraciju i motivaciju.

Koja su područja naše djelatnosti?

Arhitektonsko projektiranje

 • Izrada idejnih rješenja, idejnih projekata, glavnih i izvedbenih projekata za različite vrste građevina
 • Ishođenje potrebnih dozvola i uvjeta
 • Izrada projekata uređenja interijera

Urbanističko planiranje

 • Izrada urbanističko-arhitektonskih rješenja (trgova, dijelova naselja, zona različitih namjena…)
 • Izrada detaljnih planova uređenja (DPU-a)
 • Izrada urbanističkih planova uređenja (UPU-a)

Stručni nadzor nad izgradnjom

 • Projektantski i stručni nadzor nad izgradnjom
 • Kontrola kvalitete radova i usklađenosti s projektnom dokumentacijom
 • Kontrola građevinske knjige (izvedenih količina radova)
 • Stručno savjetovanje

Energetsko certificiranje

 • Energetski pregledi zgrada
 • Energetsko certificiranje zgrada sa jednostavnim tehničkim sustavom
 • Energetsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom

Projekti energetske obnove

 • Izrada glavnih projekata energetske obnove za zgrade svih namjena
 • Priprema dokumentacije za natječaje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te druge natječaje za sufinanciranje troškova energetske obnove
 • Ovlaštenje za projektiranje na spomenicima kulture

Upravljanje projektima gradnje

 • Vođenje projekata od ideje do uporabne dozvole
 • Savjetovanje i ishođenje dozvola
 • Koordinacija projektanata, izvođača i investitora


Kako provodimo vrijeme?