Projektni biro 2A d.o.o. - Arhitektura i urbanizam
 • Naziv tvrtke

  Projektni biro 2A d.o.o. za arhitekturu i urbanizam
 • Skraćeni naziv tvrtke

  Projektni biro 2A d.o.o.
 • Sjedište

  Grgura Ninskog 1, 47000 Karlovac
 • Nadležni sud

  Trgovački sud u Zagrebu – stalna služba u Karlovcu
 • Matični broj

  01522906
 • Matični broj subjekta

  020030225
 • Osobni identifikacijski broj (OIB)

  11478510813
 • Temeljni kapital

  490,200.00 KN
 • Članovi uprave / likvidatori

  Vlasta Lendler-Adamec, dipl.ing.arh.

  • OIB: 20176808602
  • Karlovac, Domobranska 31
  • Direktor – zastupa društvo pojedinačno i samostalno.
 • Prokuristi

  Tatjana Basar, dipl.ing.arh.

  • OIB: 00747908557
  • Karlovac, Andrije Hebranga 7/A
  • Prokurist – zastupa društvo pojedinačno i samostalno.
 • Predmet poslovanja

  • Inženjering, projektni menadžment i tehničke djelatnosti
  • Izrada nacrta (projektiranje) objekata
  • Nadzor nad gradnjom
  • Planiranje i projektiranje vrtova, zelenih površina i sportskih terena
  • Obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja u svezi s izradom detaljnih planova uređenja i stručnih podloga za izdavanje lokacijskih dozvola
 • Žiro račun

  PBZ: HR2223400091100220005
  KABA: HR1724000081110225570
  SWIFT (BIC): PBZGHR2X
 • Banka

  Privredna banka Zagreb d.d.
  - Radnička cesta 50, 10000 Zagreb
  Karlovačka banka d.d.
  - Ivana Gorana Kovačića 1, 47000 Karlovac