Projektni biro 2A d.o.o. - Arhitektura i urbanizam
 • INVESTITOR

  Gradski muzej Karlovac
 • LOKACIJA

  Turanj, Karlovac
 • GODINA

  2014
 • KATEGORIJA

  Javne građevine
 • STATUS

  Izvedbeni projekt