Projektni biro 2A d.o.o. - Arhitektura i urbanizam
 • Hotel Korana Karlovac - render
 • Hotel Korana Karlovac - render
 • Hotel Korana Karlovac - render
 • Hotel Korana Karlovac - render
 • Hotel Korana Karlovac - render
 • Hotel Korana Karlovac - render
 • Hotel Korana Karlovac - situacija

  Situacija

 • Hotel Korana Karlovac - tlocrt etaže -1

  Tlocrt etaže -1

 • Hotel Korana Karlovac - tlocrt etaže +1

  Tlocrt etaže +1

 • Hotel Korana Karlovac - tlocrt etaže +2

  Tlocrt etaže +2

 • Hotel Korana Karlovac - tlocrt prizemlja

  Tlocrt prizemlja

 • Hotel Korana Karlovac - uzdužni presjek

  Uzdužni presjek

 • LOKACIJA

  Karlovac
 • GODINA

  2012
 • KATEGORIJA

  Turizam
 • STATUS

  Projekt