Projektni biro 2A d.o.o. - Arhitektura i urbanizam
 • GRAĐEVINA

  Rekonstrukcija i dogradnja proizvodne hale
 • INVESTITOR

  Ilsad d.o.o. Ozalj
 • LOKACIJA

  Ozalj
 • GODINA

  2016. – 2019.
 • KATEGORIJA

  Industrijske građevine
 • STATUS

  Realizacija