Projektni biro 2A d.o.o. - Arhitektura i urbanizam
 • INVESTITOR

  Grad Karlovac
 • LOKACIJA

  Karlovac
 • GODINA

  2006
 • KATEGORIJA

  Urbanizam
 • ODGOVORNA OSOBA

  Vlasta Lendler-Adamec, dipl.ing.arh.
 • KOORDINATOR PLANA

  Tatjana Basar, dipl.ing.arh.
 • STRUČNI TIM U IZRADI PLANA

  Tatjana Basar, dipl.ing.arh.
  Vlasta Lendler-Adamec, dipl.ing.arh.
  Boris Spudić, dipl.ing.građ.
  Milan Mišljenović, ing.el.
  Ivan Stojković, dipl.ing.stroj.