Projektni biro 2A d.o.o. - Arhitektura i urbanizam
 • Dogradnja punionice karlovačke pivovare
 • Dogradnja punionice karlovačke pivovare
 • Dogradnja punionice karlovačke pivovare
 • Dogradnja punionice karlovačke pivovare
 • INVESTITOR

  Karlovačka pivovara d.d.
 • LOKACIJA

  Karlovac
 • GODINA

  2007 – 2008
 • KATEGORIJA

  Industrijske građevine
 • STATUS

  Realizirano