Projektni biro 2A d.o.o. - Arhitektura i urbanizam
 • Karlovačka pivovara - Tlačni tankovi
 • Karlovačka pivovara - Tlačni tankovi
 • INVESTITOR

  Karlovačka pivovara d.d.
 • LOKACIJA

  Karlovac
 • GODINA

  2006 – 2007
 • KATEGORIJA

  Industrijske građevine
 • STATUS

  Realizirano