Projektni biro 2A d.o.o. - Arhitektura i urbanizam
 • LOKACIJA

  Žubrinci
 • GODINA

  2013
 • KATEGORIJA

  Obiteljske kuće
 • GLAVNI PROJEKTANT

  Vlasta Lendler-Adamec, dipl.ing.arh.
 • PROJEKTANTI

  Tatjana Basar, dipl.ing.arh.
  Vlasta Lendler-Adamec, dipl.ing.arh.
 • SURADNICI

  Marija Bikić, ing.arh.