Projektni biro 2A d.o.o. - Arhitektura i urbanizam
 • Kompleks
 • Kompleks
 • Kompleks
 • Kamp
 • Kamp
 • Kamp
 • MHE Odeta 2
 • MHE Odeta 2
 • MHE Odeta 2
 • GRAĐEVINA

  MHE Odeta 2 s pratećim sadržajima – centar kompetencija hidroenergije i mobilnosti s auto-kampom
 • INVESTITOR

  Odeta d.o.o. Karlovac
 • LOKACIJA

  Mala Švarča, Karlovac
 • GODINA

  2016 – 2017
 • KATEGORIJA

  Poslovne građevine
 • STATUS

  Projekt