Projektni biro 2A d.o.o. - Arhitektura i urbanizam
 • GRAĐEVINA

  Muzej Domovinskog rata
 • INVESTITOR

  Gradski muzej Karlovac, Grad Karlovac
 • LOKACIJA

  Turanj, Karlovac
 • GODINA

  2008. – 2019.
 • KATEGORIJA

  Javne građevine
 • STATUS

  Realizacija