Projektni biro 2A d.o.o. - Arhitektura i urbanizam
 • GRAĐEVINA

  Poslovna zgrada Odeta
 • INVESTITOR

  Odeta d.o.o. Karlovac
 • LOKACIJA

  Karlovac
 • GODINA

  2018. – 2019.
 • KATEGORIJA

  Poslovne građevine
 • STATUS

  Realizacija