Projektni biro 2A d.o.o. - Arhitektura i urbanizam
 • Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Vukmanički Cerovac

  Ulaz

 • Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Vukmanički Cerovac

  Prilaz

 • Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Vukmanički Cerovac

  Hodnici

 • Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Vukmanički Cerovac

  WC

 • Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Vukmanički Cerovac

  Učionica

 • LOKACIJA

  Vukmanički Cerovac
 • GODINA

  2008
 • KATEGORIJA

  Javne građevine – obrazovne i sportske
 • STATUS

  Realizirano
 • OPIS

  Rekonstrukcija i dogradnja