Projektni biro 2A d.o.o. - Arhitektura i urbanizam
 • Trgovački centar Gavranović, Turanj - realizacija
 • Trgovački centar Gavranović, Turanj - realizacija
 • Trgovački centar Gavranović, Turanj - realizacija
 • Trgovački centar Gavranović, Turanj - realizacija
 • Trgovački centar Gavranović, Turanj - realizacija
 • Trgovački centar Gavranović, Turanj - realizacija
 • Trgovački centar Gavranović, Turanj - realizacija
 • Trgovački centar Gavranović, Turanj - realizacija
 • Trgovački centar Gavranović, Turanj - realizacija
 • INVESTITOR

  Gavranović d.o.o. Zagreb
 • LOKACIJA

  Turanj, Karlovac
 • GODINA

  2014
 • KATEGORIJA

  Poslovne građevine
 • STATUS

  Realizirano