Projektni biro 2A d.o.o. - Arhitektura i urbanizam
 • INVESTITOR

  Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja (MZOPU)
 • LOKACIJA

  Slunj
 • GODINA

  2009 – 2010
 • KATEGORIJA

  Višestambene zgrade
 • STATUS

  Realizacija