Projektni biro 2A d.o.o. - Arhitektura i urbanizam
 • GRAĐEVINA

  Pogon za preradu proizvoda ribarstva
 • INVESTITOR

  Meduza d.o.o. Karlovac
 • LOKACIJA

  Poslovni park Logorište
 • GODINA

  2014. – 2018.
 • KATEGORIJA

  Industrijske građevine
 • STATUS

  Realizacija