Projektni biro 2A d.o.o. - Arhitektura i urbanizam
 • INVESTITOR

  Grad Karlovac
 • LOKACIJA

  Ulica Miroslava Krleže, Karlovac
 • GODINA

  2012
 • KATEGORIJA

  Urbanizam
 • GLAVNI PROJEKTANT

  Tatjana Basar, dipl.ing.arh.
 • PROJEKTANTI

  Tatjana Basar, dipl.ing.arh.
  Vlasta Lendler-Adamec, dipl.ing.arh.
 • SURADNICI

  Dražen Draganić, aps.arh.